Om Terapi

Min tilnærming:

Det som er viktig for meg som terapeut er at du som klienten kan kjenne deg trygg på meg. Jeg vil følge deg opp, holde ut en åpen hånd, slik at du vil finne støtte når du trenger det. Ta et skritt framover eller bakover sammen med deg. Være innstillt  på hva du trenger om det er en liten utfordring eller bare behov for å være tilstede med en annen. Skape trygghet slik at vi kan gi hverandre tilbakemeldinger som fører til vekst. Skape rom for latter og lekenhet for å slappe av og ikke ta ting alt for seriøs. Være sammen i det som er sårbart, og ikke føle seg flau over det.

Som en del av min utdanning og egen livssituasjon har jeg gått i terapi selv. Jeg vet hvordan det er å sitte på den andre siden. Hvordan det er å være deltaker i gruppeterapi og hvordan det er å dele og føle seg skamfull, glad, smart eller dum.

Gestaltterapi viste meg en vei som er fri fra fordommer, veiledet meg gjennom aksept, økning av oppmerksomhet til bevissthet, at jeg alltid har et valg og at valget betyr mulighet, og mulighet betyr frihet. Frihet for meg betyr fred, kjærlighet og glede.

Den Første timen

01

Når du kommer på den første terapitimen, så er det vårt første steg til å bli kjent med hverandre. Sannsynligvis kommer jeg til å spørre deg hva du har lyst til å ta opp, hva du opplever som er vanskelig eller i hvilke områder i livet ditt der trenger du å få støtte.

Hvis du allerede vet at det er utfordrende å sette ord på det som du opplever, og bare kjenner at du trenger hjelp, så ikke stress! Du trenger ikke å forberede deg på forhånd! Vi finner dette ut sammen!

Jeg synes at det er fint at vi forteller hverandre litt om seg selv. Det er en god start for alle slags samtaler. Er du enig?

02

Jeg skal presentere for deg en kontrakt som blir til vår avtale. Jeg kommer også til å informere deg at dersom du ønsker å avslutte hos meg, så ber jeg deg å gi beskjed på et møte før slik at jeg er klar over det og at vi kan lage en fin avslutting. Både begynnelser og avslutninger er viktige i prosessen.

For meg blir det også viktig å nevne at jeg har taushetsplikt og at jeg er medlem av NGF som forplikter meg å følge etiske retningslinjer for terapeuter.

Norsk Gestatterapeut Forening

03

Jeg er veldig klar over at det kommer ulike følelser og tanker når man for første gang skal sitte på en stol rett foran en ukjent person og begynne å fortelle om seg selv. Jeg har vært på “den andre siden” jeg også. Meningen med det er at dette faktisk hjelper!

Det som hjelper og er avgjørende for god terapi (Norcross 2011) er kvalitet på relasjonen mellom klient og terapeut. Du kommer til å kjenne på det i det lille øyeblikkene som vi skal dele sammen.

Jeg gleder meg til å treffe deg!

Når du kommer på den første terapitimen, så er det vårt første steg til å bli kjent med hverandre. Sannsynligvis kommer jeg til å spørre deg hva du har lyst til å ta opp, hva du opplever som er vanskelig eller i hvilke områder i livet ditt der trenger du å få støtte.

Hvis du allerede vet at det er utfordrende å sette ord på det som du opplever, og bare kjenner at du trenger hjelp, så ikke stress! Du trenger ikke å forberede deg på forhånd! Vi finner dette ut sammen!

Jeg synes at det er fint at vi forteller hverandre litt om seg selv. Det er en god start for alle slags samtaler. Er du enig?

Jeg skal presentere for deg en kontrakt som blir til vår avtale. Jeg kommer også til å informere deg at dersom du ønsker å avslutte hos meg, så ber jeg deg å gi beskjed på et møte før slik at jeg er klar over det og at vi kan lage en fin avslutting. Både begynnelser og avslutninger er viktige i prosessen.

For meg blir det også viktig å nevne at jeg har taushetsplikt og at jeg er medlem av NGF som forplikter meg å følge etiske retningslinjer for terapeuter.

Norsk Gestatterapeut Forening

Jeg er veldig klar over at det kommer ulike følelser og tanker når man for første gang skal sitte på en stol rett foran en ukjent person og begynne å fortelle om seg selv. Jeg har vært på “den andre siden” jeg også. Meningen med det er at dette faktisk hjelper!

Det som hjelper og er avgjørende for god terapi (Norcross 2011) er kvalitet på relasjonen mellom klient og terapeut. Du kommer til å kjenne på det i det lille øyeblikkene som vi skal dele sammen.

Jeg gleder meg til å treffe deg!

Hvor lenge og hvor ofte skal jeg gå i terapi?

Det er opp til deg og hva du vil ta opp i rommet.

Jeg anbefaler deg i starten å komme én gang i uken for en vis periode. Etter et par møter kan du få se om du ønsker å fortsette eller ikke.

Det er viktig å huske på at terapi ikke er en “quick fix”. Det er en prosess som tar tid. Det kan sammenlignes med å bygge et hus. Vi jobber steg for steg og begynner først med grunnmuren.

George got stung by a bee and said,
“I wouldn’t have got stung if I’d stayed in bed.”
Fred got stung and we heard him roar,
“What am I being punished for?”
Lew got stung and we heard him say,
“I learned something about bees today.”
Shel Silverstein’s (1996)

Hva er gestaltterapi?

GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

NGF

Hva betyr selvet ordet gestalt?

Gestalt er et tysk ord som betyr “å gi form til noe” eller “hvordan noe tar form”; meningsfull helhet eller skikkelse.

Gestatterapi er en interansjonalt anerkjent psykoterapeutisk retning som ble grunnlagt av det tyske ekteparet Laura og Fritz Perls i samarbeid med Paul Goodman og Ralph Heffer-line på slutten av 1940-årene i USA. Grunnlegende begreper i gestalterapi kommer fra funn av gestaltpsykologi, psykoanlise, holism, eksistensialisme, fenomenologi, Lewin’s feltteori, Goldstain’s teori om orgasimen og Zen Buddism.

Det som står i sentrum for ge-staltterapeuter er ikke hva er gjort, erfart eller sagt men helst hvordan én handler, med hvilken kropps uttrykk og tonefall den person snakker etc. Dette er avgjørende for å få fram en form av erfaringen som er tydelig og fører til kreativ bevisstgjøringen av handlin-gen.

Her kan du finne mer informasjon om gestaltterapi:

Norsk Gestatterapeut Forening
https://ngfo.no/gestalt-terapi/

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
https://gestalt.no

Særlig trekk i gestaltterapi:

Lev nå. Bryr deg mer om nåtid enn framtid eller fortid.

Lev her. Få kontakt med det som er her heller enn å lete etter noe som ikke finnes lenger

Gå fra å lage egne forestillinger til å erfare det som faktisk skjer og er.

La gå de tanker som har ingen nytte, i stedet for observer hva du erfarer.

Gi seg hen til å totalt erfare det som gir deg både glede og smarte, for å få bevisst erkjennelse, som fører til bevisstheten over valg i situasjonen.

Følg egne mål, bør/burde være klar over hvor de kommer fra.

Ta ansvar for hva du føler, gjør og tenker.

Finn din egen måte å uttrykke seg for å unngå manipulasjon, vurderinger eller unnskyldinger.

Aksepter deg selv som du er.

© 2021 terapi4alle.com | Hjemmeside endret av AVA Marketing