For bedrifter

Kurs

 – GODE RELASJONER – GODT SAMARBEID – TRIVSEL PÅ JOBBEN –

Målet er at team skal komme tettere sammen og få nye perspektiver på hvordan de påvirker hverandre og har det sammen.

Kurset forebygger sykdom, konflikter, sladring og baksnakking på arbeidsplassen.

Kurset skaper motivasjon til teamwork, øker bevissthet og utvikler kreativitet.

Gjennom godt samarbeid og tydelig kommunikasjon senker stress nivå der hvor du jobber.

Er du som leder eller ansatt:

 • engasjert i personlig utvikling hos både deg selv og de du jobber med?
 • opptatt av å støtte dine medarbeidere i relasjoner og konflikter?
 • nysgjerrig på hvordan du kan hjelpe ansatte på din arbeidsplass til å løse konflikter på en god og hensiktsmessig måte?
 • klar for å utvikle dine egne relasjoner?

Hva kan du føle at du sitter igjen med etter kurset?

 • Kunnskap om hvordan du kan utvikle ditt potensiale for å lytte, snakke tydelig, observere, se å være ekte.
 • Evne til å skape gode relasjoner som påvirker både ditt humør, din helse, ditt samarbeid med andre og måten du gir og får tilbakemeldinger på.

Programmet består av 3 moduler:

Modul 1

GODE RELASJONER

Jeg og Du. Desto mer Jeg lærer om meg selv, jo mer forstår Jeg andre.

Modul 2

GODT SAMARBEID

Kommunikasjonsregler. Kommunikasjon er et nøkkelord på hvordan du har det på jobben.

Modul 3

TRIVSEL PÅ JOBBEN

Handlingsmønstre. Hvordan vil jeg designe mitt liv?

*Modulene kan utvides eller bestilles separat som tilpasset kurs etter behov.
*For pris og mer detaljer ta kontakt med meg.

For å sette i gang refleksjon rundt kvaliteten av relasjoner på arbeidsplassen, har jeg forberedt noen tips som kan gis ut til team/avdelinger. Håper at dette kommer til nytte.

Klikk her for å få en gratis pdf fil med masse gode tips.

Du kan begynne med en endring til det bedre med en gang!

All journey starts within you

Testimonials

Jeg gjennomførte et pilotprosjekt i Bellevue Gård barnehage og Samisk barnehage i Oslo,  der de pedagogiske lederne og barnehagemedarbiedene deltok. Her kan du lese tilbakemeldinger om kurset fra gruppa.

Hva likte du og hvorfor?

God og positiv lederstil.

God rom for refleksjon og kommunikasjon.

Likte oppgavene særlig de som utfordret meg litt slik at jeg kom litt ut av komfortsonen.

Fin blanding av øvelser og teori.

Jeg var veldig fornøyd med alt. tema ble veldig levende gjennom ø

Det vekker opp det man ikke klarer å sette ord på.

Trygghet i gruppa gjorde at dette ble en interessant og lærerik opplevelse. Relevant!

Hva er det som du strever mest i relasjoner med andre mennesker?

Ta opp utfordringer med utfordrende mennesker.

Jeg er for snill. Er for lite ærlig når det er noe jeg synes ikke er greit med en person.

Jeg er redd for å si det jeg mener noen ganger.

Jeg gjør ting på min måte og snur meg sjelden tilbake.

At man kan bli spist oppav noen.

Avgrensing, tydelighet, tørre å være mer umiddelbar der det trengs. Jeg vil øve på

Hva har du lyst til å jobbe mer med?

Bli bedre til å Lage avtaler til å møte opp for samtaler.

Bli mer robust - gi litt mer blaffen, være mer sterk i kommunikasjon med utfordrende personligheter og bli bedere veileder.

Bli enda bedre kjent med mine kollegaer.

Personlig utvikling på å bli en enda tydelig leder.

Jeg har lyst å jobbe mer med å gi oppmerksomhet til de andre og senke tempo ned.

Kommunikasjon i teamet - hvordan være tydelig med varme og vennlighet.

NEWSLETTER

Vil du nå ta et steg for bedre samarbeid?
Last ned veilednings Håndbok som kan støtte deg i denne prosessen.

Stressmestring

Stress – et lite monster som spiser deg opp sakte, men sikkert.

Den storkoser seg når:

 • ditt sinn ikke har nok oversikt over plikter og oppgaver som kreves fra deg.
 • livets situasjon er overveldende.
 • spenninger i kroppen får ikke deg til å sove.
 • tankene surrer rundt og egentlig bringer ingenting som er konstruktivt.
 • du kjenner at du har så MYE å gjøre men LITE tid til det.

DET FINNES LØSNINGER TIL Å FÅ ORDEN PÅ STRESS!

Hva trengs det til å få dette til?

DIN VILJE TIL:

  • Å ÅPNE SEG TIL NYE PERSPEKTIVER.
  • Å ENDRE PÅ DINE RUTINER.
  • Å SKAPE NY HOLDNING TIL DET SOM DU MØTER I LIVET.

Hvordan kan vi gjøre det?

Du kan bestille hos meg kurs/ foredrag eller komme på en individuell samtale om stressmestring.

Individuelle samtaler / veiledning

Noen ganger av en eller annen grunn finner vi oss selv i situasjoner på arbeidsplassen vår som oppleves krevende, slitsomt, tungt eller forvirrende. Stort sett er vi i stand til å løse det på egen hånd. Allikevel når følelsen av å være utmattet av en komplisert sak eller en konflikt sniker seg inn under “vårt tak” begynner det å påvirke oss mer og mer. Du kan kjenne behov for en konfidensiell prat om hva du bærer inni deg.

Da er det fint å vite at det finnes et sted hvor du kan lufte tankene, se på hele situasjonen fra et fugleperspektiv og ulike vinkler, øve på å gi tilbakemeldinger, sette ord på det som du opplever, finne løsninger og strategier på hvordan du kan håndtere hendelser i ditt liv. 

Du trenger ikke å være alene i det som du opplever.

Sammen kan vi finne dette ut.

Foredrag / For barnehager

Foreldremøte:

 • Hvordan jeg som foreldre kan samarbeide med personale i barnehage?
 • Foreldreveiledning.

Personalmøte/ Foredrag:

 • Stressmestring.
 • Sunn kultur på arbeidsplassen. Stop til sladring og baksnakking.
 • Hva innebærer kritikk, kynisme og sarkasme. Hvordan de påvirker inneklima på arbeidsplassen.

© 2021 terapi4alle.com | Hjemmeside endret av AVA Marketing